Grafika
Pokyny
Stáhnout *.doc pokyny k závodu


P O K Y N Y

P O K Y N Y

Žebříčkový závod Ještědské oblasti - Chrastavský pohárek 2004

9. 10. 2004

 

Vítáme Vás na závodech OŽ

 

SHROMAŽDIŠTĚ:                  Bývalý vojenský prostor v lese Bedřichovka. Odbočka z hlavní silnice Liberec – Chrastava bude značena.

                                                Není zde žádný přístřešek pro případ deště ani se na shromaždišti nedají postavit klubové stany - jsou zde pouze asfaltové plochy, kam nejdou zapíchnout kolíky.                                                !!!Přísný zákaz vstupu na plochy, kde je složeno dřevo!!!

PREZENTACE:                       Na shromaždišti od 8:00 do 9:00 hodin, dodatečné přihlášky v rámci možností pořadatele za dvojnásobné startovné.

                                                Přihlášky na trať F jsou přímo na startu této kategorie.

PARKOVIŠTĚ:                       Přímo na shromaždišti, dbejte pokynů pořadatelů.

START:                                   00 = 10:00 hod.,

Vzdálenost na start je 300 m po modrých fáborkách. Start pro kategorie D/H 10F je vzdálen 100 m od shromaždiště, bude značeno.

CÍL:                                         na shromaždišti

MAPA:                     Peprmintka, 1:10 000,  E=5 m, stav 2004

                                                Není vodovzdorně upravena. Nové paseky jsou v mapě dokresleny.

                                                !!!V lese jsou umístěny pevné kontroly (umělohmotné štítky s kódem). Se závodem nemají žádnou spojitost!!!       

TERÉN:                                   Středně průběžný s hustou sítí cest, s různými terénními detaily a mnoha hustníky.                                                                          V lese je hodně vzrostlého ostružiní a kapradí, a tak doporučujeme vzít prorážečky.

UPOZORNĚNÍ:                     

  • ČERVENĚ ŠRAFOVANÉ ÚZEMÍ NA MAPĚ ZNAČÍ ZAKÁZANÝ PROSTOR,
  • MIMOTO PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU NA NOVĚ OSÁZENÉ PASEKY A DO OPLOCENEK  
  • Veškerý les kolem shromaždiště je zakázaný prostor.
  • Kategorie (H21L, H21K, H18, H35, H20, D21, D20) přebíhají cca 150m od shromaždiště příjezdovou komunikaci (divácký úsek). Závodník má vždy přednost.
  • Během závodu některé kategorie přebíhají lesní silničku. Dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Porušení zákazu se trestá diskvalifikací!!!

TRATĚ:                                   Délky tratí dle pravidel ČSOB.

OBČERSTVENÍ:                     V cíli pro všechny závodníky. Občerstvení na trati je umístěno dle pravidel ČSOB.

                                                Na shromaždišti můžete samozřejmě využít již tradičního stánku v režii našeho klubu.

ČASOVÝ LIMIT:                    150 minut pro všechny kategorie.

ZPŮSOB RAŽENÍ:                 Bude použit elektronický systém Sportident. Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky použity nebudou. Na cílové čáře budou cílové jednotky.

Pro případ  selhání  elektroniky jsou  na stojanech i kleště  a kontrolu oražte do mapy.

V místě každé kontroly jsou nasypány lístečky s číslem kontroly, v případě zcizení kontroly doneste jeden lísteček do cíle. 

Závodníci, kteří mají vypůjčené čipy, je odevzdají při vyčítání.

Vyčítání čipů na shromaždišti, bude označeno. Každý závodník si zodpovídá za vyčtení čipu. Závodníci, kteří tak neučiní, nemohou být zveřejnění ve výsledcích.

U tratě F není užit systém Sportident, průkazky dostanou naši nejmenší závodníci na startu.

VÝDEJ MAP:                          V cíli po odstartování posledního závodníka, cca ve 12:30

VÝSLEDKY:                           Předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení vítězů:           Vyhlášení prvních tří závodníků v každé kategorii bude probíhat průběžně na shromaždišti. Vyhlášení závodníci obdrží diplom a zajímavou věcnou cenu.

JURY:                                      Bude jmenována po prezentaci a složení zveřejněno na shromaždišti.

PROTESTY:                            U hlavního rozhodčího s vkladem Kč 200,--

ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ:     V cíli u sličné zdravotnice.

MYTÍ PO ZÁVODĚ:               Na shromaždiště bude přistavena cisterna a budou k dispozici lavory na mytí.

WC:                                         3 budky TOI-TOI na shromaždišti

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI:    Ředitel závodu: Lukáš Ježek,

Hlavní rozhodčí:            Petr Kadavý,

Tratě:                            Kateřina Kašková

PODĚKOVÁNÍ:                     Pořadatelé chtějí poděkovat především firmám:

                                                Tilia plus s.r.o.  za parkoviště a shromaždiště,

                                                RECO design studio za ceny,

                                                Zelenina Valeš & Valeš za ceny.

                    

Správný  směr přejí pořadatelé z OK Chrastava

KATEGORIE DÉLKA STOUPÁNÍ .KONTROLY
D10 2.3km 35m 6k
D10L 3.4km 6k
D10P 3.4km 6k
D12 2.9km 90m 8k
D14 3.9km 100m 9k
D16 4.6km 140m 11k
D18 5.3km 155m 13k
D20 6.7km 260m 18k
D21 6.7km 260m 18k
D35 4.7km 135m 15k
D40 4.0km 130m 13k
D45 4.0km 130m 13k
D50 3.1km 95m 11k
D55 3.1km 95m 11k
D60 2.6km 85m 11k
D65 2.6km 85m 11k
D70 2.6km 85m 11k
H10 2.3km 35m 6k
H10L 3.4km 0m 6k
H10P 3.4km 0m 6k
H12 2.9km 90m 8k
H14 4.6km 140m 11k
H16 5.3km 155m 13k
H18 7.1km 225m 20k
H20 7.1km 185m 19k
H21K 7.1km 225m 20k
H21L 10.1km 315m 25k
H35 7.1km 185m 19k
H40 6.4km 215m 18k
H45 6.4km 215m 18k
H50 4.7km 135m 15k
H55 4.7km 135m 15k
H60 3.1km 95m 11k
H65 3.1km 95m 11k
H70 2.6km 85m 11k
T2 2.3km 35m 6k
T4 3.9km 100m 9k
Nastavit jazyk: English, Deutsch   Všechna práva vyhrazena!!!   © Lukáš Ježek, 2004